Kære HTK’ere

Årets generalforsamling bliver:

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.00

i Badmintonhallen på Ndr. Strandvej 14, 3000 Helsingør.

Indkaldelse og dagsorden kommer på mail en af de nærmeste dage, men kan også læses i linket nederst.

HUSK at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Jeg glæder mig til at se en masse af jer!
Vel mødt

På vegne af bestyrelsen
Morten

GF2019