Kære HTK’ere

I lyset af at kommunen er ved at løbe fra løftet, og beslutningen, om at vores fremtidige placering er et samlet anlæg ved den nuværende tennishal (Blokhusvej), og i den forbindelse har fravalgt at såvel inddrage som informere klubben, har generalforsamlingen valgt at sende dette åbne brev til medlemmerne af Helsingør byråd samt Helsingør Dagblad. Teksten er endvidere lagt på vores Facebook side.

Vi håber naturligvis, at kommunen vil genoverveje såvel beslutningen som hvordan en rigtig og sunde proces skal være.

På vegne af generalforsamlingen

Morten Højer Mathiesen

PS: Referat fra gårsdagens generalforsamling samt årets beretning kommer på hjemmesiden i løbet af få dage.

—————————————————————————————————————————————

 Til Helsingør Byråd og Helsingør Dagblad.

Inddragelse af tennisklubben i planlægnings-processen!

På denne uges generalforsamling i Helsingør Tennis Klub var hovedemnet naturligvis den opståede usikkerhed om den fremtidige placering af tennisklubbens baneanlæg. Baggrunden for usikkerheden er, at Idræts- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget har fremsendt et oplæg til Byrådets møde nu på mandag, den 25. februar, som går direkte imod det oprindelige løfte, som tennisklubben fik for 3 år siden. Dengang besluttede Byrådet nemlig, i forlængelse af flytning af fodboldstadion til Gl. Hellebækvej og den efterfølgende byudvikling af hele Sommariva-området, at tennisklubben skulle samles på landsiden af Ndr Strandvej i sammenhæng med den eksisterende tennishal (på Blokhusvej).

Dette tilsagn blev gentaget overfor tennisklubben på et nyt møde med Idræts- & Fritidsudvalget så sent som her i starten af januar 2019.

Men nu er sagen åbenlyst vendt ”rundt på en tallerken”, uden at man har hverken informeret eller inddraget tennisklubben heri.

De politiske udvalg indstiller til Byrådet, at tennisklubben i fremtiden ikke længere skal være på landsiden af Nordre Strandvej (ved Blokhusvej). Denne nye indstilling har det helt åbenlyse formål at maksimere arealerne til byudviklingsprojektet på landsiden, dvs. hele det gamle fodboldstation-område plus Sommariva-området. Men det efterlader desværre tennisklubben og dens medlemmer med en kæmpe usikkerhed om, hvad der så skal ske med klubben? I materialet til Byrådet er der ikke svar på dette, men tværtimod en række åbentstående usikkerheder om løsninger, tidsplaner, finansiering, mm.

Tennisklubben har som nævnt ikke været involveret i tilblivelsen af materialet, og på generalforsamlingen blev udtrykt stor harme og frustration over, at en så markant ændring af et tidligere tilsagn fra Byrådet kan køre gennem flere politiske udvalg uden involvering af den klub, hvis eksistens afhænger af hvad dette ender med.

Som sagen fremstår lige nu, er det eneste Byrådet kommer til at beslutte på mandag (25/2), at den nuværende, yderst velfungerende tennishal på Blokhusvej skal rives ned, for dermed at skabe mere plads til boligbyggeri, men alle spørgsmålene fra Helsingør Tennisklub om, hvad, hvor og hvornår der etableres tilsvarende faciliteter svæver i det uvisse, ”i byggestøvet”.

Det er for tennisklubben vanskeligt at forstå, at kommunen har haft fodboldklubben helt inde i ”maskinrummet” i forbindelse med stadionbyggeriet, men tilsyneladende forskelsbehandler andre sportsgrene, således at man både tilsidesætter de rimelige ønsker vi har, samt fravælger at benytte den erfaring og ekspertise, som vi også har tilbudt at stille til rådighed i flere omgange.

Tennisklubbens generalforsamling og bestyrelse henstiller på det kraftigste til Byrådet, at man ikke bare sløjfer det klare løfte, som tennisklubben fik for 3 år siden, og som blev gentaget her i januar for 1½ måned siden, uden svar på, hvordan og hvornår der etableres faciliteter svarende til de nuværende.

Generalforsamlingen og bestyrelsen opfordrer samtidig til, at Byrådet inddrager klubben i udarbejdelse af planer og forslag til klubbens fremtidige placering.

På vegne af Helsingør Tennis Klub’s generalforsamling 2019.

Morten Højer Mathiesen, Formand

—————————————————————————————————————————————