Her på siden kan du finde diverse informationer om Tennishallen.

Hallen ligger på Blokhusvej (sidevej til Ndr. Strandvej) og består af 2 baner af typen LateXite. Der er gode omklædningsfaciliteter og en lille mellemgang.

Ledige tider som ikke er booket fast af hallens brugere (se udlejningsskema i menuen til højre) kan bookes på følgende måder:

Medlemmer af Helsingør Tennis Klub
Som medlem af klubben kan du via internettet benytte klubbens bookingsystem. Dette kræver 2 medlemsnumre eller alternativt et medlemsnr. og en gæst. Når du har booket banen skal der sendes en mail til kontoret (kontoret@helsingortennis.dk), som oplyser koden til indgangsdøren. Opkrævning sendes efterfølgende til den der har booket banen.

Ikke medlemmer af Helsingør Tennis Klub
Er du ikke medlem af Helsingør Tennis Klub kan tider bookes ved henvendelse til klubbens kontor i åbningstiderne eller ved at sende en mail til kontoret med ønske vedr. tid og hal samt personlige kontaktoplysninger og alder. Opkrævning og koden til indgangsdøren sendes efterfølgende til den der har booket banen.

Benyttes hallen uden forudgående bookingaftale vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.