MEDLEMMER:
Mandag – fredag:
Kl. 06-14 Seniorer
130 kr.
Kl. 06-14 Veteraner (over 67 år)
120 kr.
Kl. 06-14 Juniorer
110 kr.
Kl. 22-24 Alle medlemsgrupper
115 kr.
Øvrige tider Alle medlemsgrupper
160 kr.

 

IKKE MEDLEMMER:
Mandag – fredag:
Kl. 06-14 Seniorer
150 kr.
Kl. 06-14 Veteraner (over 67 år)
140 kr.
Kl. 06-14 Juniorer
140 kr.
Kl. 22-24 ………..
140 kr.
Øvrige tider ………..
195 kr.